Home > Profiles > Baoxu Shi

Baoxu Shi

Baoxu Shi

Email: bshi@nd.edu

Phone: 574-631-9447

Office: 384 Nieuwland Hall of Science

News

Milestone - Oral Candidacy, Dash Shi

April 10, 2017

Proposal defense

Adviser(s)