Home > Profiles > Shenglong Zhu

Shenglong Zhu

Shenglong Zhu

Email: szhu3@nd.edu

Phone: 574-631-7596

Office: 244 Fitzpatrick Hall

Education

B.S. Zhejiang University