Home > Profiles > Jianchi Zhang

Jianchi Zhang

Jianchi Zhang

Email: jzhang15@nd.edu

Phone: 574-631-1290

Office: 131 Stinson-Remick Hall