Home > Profiles > Tianci Ju

Tianci Ju

Tianci Ju

Email: tju@nd.edu

Phone: 574-631-5498

Office: 250 Cushing Hall