Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Sections
Home > Profiles > Xingfei Wei

Xingfei Wei

Xingfei Wei

Email: xwei2@nd.edu

Phone: 574-631-1427

Office: 150E Fitzpatrick Hall

Education

B.S., Zhejiang University, 2010

M.S., University of Arkansas - Fayetteville, 2014

Adviser(s)